Karakteristika Teknike për Pelet
Lloji i Drurit Bredh (vetëm tallash, jo lëvozhga druri)
Standarti i Cilësisë ONORM M 7135, DINplus 7A040 and ENplus
Vlera Kalorike 5.0 kWh/kg (18.0 MJ/kg)
Diametri 6 mm
Përmbajtja e Lagështisë ca. 10%
Përmbajtja e Pluhurit ≤ 1%
Përmbajtja e Hirit ≤ 0.5%
Amballazhimi Thes plastik (15kg)