Karakteristika Teknike për Briket
Lloji i Drurit Bredh (vetëm tallash, jo lëvozhga druri)
Standarti i Cilësisë ONORM M 7135, DINplus 7A040 and ENplus
Vlera Kalorike 5.0 kWh/kg (18.0 MJ/kg)
Diametri 90-100 mm
Gjatësia ≤ 400 mm
Dendësia ≥ 1.00 kg/dm³
Përmbajtja e Lagështisë ≤ 10%
Përmbajtja e Hirit ≤ 0.5%
Amballazhimi 5 copë (10kg) të mbështjella me film plastik